Hotness [Chit-Chat / Hot Deals Discussion] Pune - Mumba...

Hot Deal [Chit-Chat / Hot Deals Discussion] Pune - Mumbai - Maharashtra Dimers Welcome You!!

102K°
11892 Comments  |  
184 Dimers
2511411 magic hand
Shopping Friend
59
31325
272

Mala aaj kalale thread already aahe…

2   imgur
Deal Lieutenant
60
5454
52

खूप दिवसांनी thread वर आलो जवळ जवळ 6 महीने

Che smiling1
Deal Subedar
146
2225
21
@goldi wrote:

वा फार दिवसांनंतर इथे जमले लोक. शेकोटी पेटवली आहे काय ! https://cdn2.desidime.com/assets/textile-editor/icon_toungueout.gif

@goss8877 मुंबई हून नासिक ला येताना , नासिक 20/22 km बाकी असतांना डावीकडे शेतात असलेले हॉटेल खूप छान आहे. अप्रतिम जेवण आहे तिथले. https://cdn1.desidime.com/assets/textile-editor/icon_biggrin.gif


Hotel cha nav kai ? tikde jyla kai milel ? ani piau aahes kai ? https://cdn0.desidime.com/smileys/EEvuH.gif

Aap
Dimer Of The Year 2014
2,347
27941
368
@goldi wrote:

वा फार दिवसांनंतर इथे जमले लोक. शेकोटी पेटवली आहे काय ! https://cdn2.desidime.com/assets/textile-editor/icon_toungueout.gif

@goss8877 मुंबई हून नासिक ला येताना , नासिक 20/22 km बाकी असतांना डावीकडे शेतात असलेले हॉटेल खूप छान आहे. अप्रतिम जेवण आहे तिथले. https://cdn1.desidime.com/assets/textile-editor/icon_biggrin.gif


Family साठी चांगले नसणार

Aap
Dimer Of The Year 2014
2,347
27941
368
@mahidada wrote:

Mala aaj kalale thread already aahe…


अशोक सराफला जीवनगौरव मिळ्याल्यावर आंपण आलात बरे वाटले https://cdn0.desidime.com/smileys/yJWi0.gif

Aap
Dimer Of The Year 2014
2,347
27941
368
@wish_u_deal wrote:

खूप दिवसांनी thread वर आलो जवळ जवळ 6 महीने


आला आहात तर चहा घ्या

https://cdn0.desidime.com/attachments/photos/297302/medium/29836501480981408_4.jpg?1480981409

2   imgur
Deal Lieutenant
60
5454
52

आभारी आहे सर जी

Aap
Dimer Of The Year 2014
2,347
27941
368
@asoka wrote:

@goldi wrote:

वा फार दिवसांनंतर इथे जमले लोक. शेकोटी पेटवली आहे काय ! https://cdn2.desidime.com/assets/textile-editor/icon_toungueout.gif

@goss8877 मुंबई हून नासिक ला येताना , नासिक 20/22 km बाकी असतांना डावीकडे शेतात असलेले हॉटेल खूप छान आहे. अप्रतिम जेवण आहे तिथले. https://cdn1.desidime.com/assets/textile-editor/icon_biggrin.gif


Hotel cha nav kai ? tikde jyla kai milel ? ani piau aahes kai ? https://cdn0.desidime.com/smileys/EEvuH.gif


https://i.imgur.com/8u4uQLE.png

Che smiling1
Deal Subedar
146
2225
21
@goss8877 wrote:

@asoka wrote:

@goldi wrote:

वा फार दिवसांनंतर इथे जमले लोक. शेकोटी पेटवली आहे काय ! https://cdn2.desidime.com/assets/textile-editor/icon_toungueout.gif

@goss8877 मुंबई हून नासिक ला येताना , नासिक 20/22 km बाकी असतांना डावीकडे शेतात असलेले हॉटेल खूप छान आहे. अप्रतिम जेवण आहे तिथले. https://cdn1.desidime.com/assets/textile-editor/icon_biggrin.gif


Hotel cha nav kai ? tikde jyla kai milel ? ani piau aahes kai ? https://cdn0.desidime.com/smileys/EEvuH.gif


https://i.imgur.com/8u4uQLE.png


https://cdn0.desidime.com/smileys/D2OCU.gif ?

Aap
Dimer Of The Year 2014
2,347
27941
368
@asoka wrote:

@goss8877 wrote:

@asoka wrote:

@goldi wrote:

वा फार दिवसांनंतर इथे जमले लोक. शेकोटी पेटवली आहे काय ! https://cdn2.desidime.com/assets/textile-editor/icon_toungueout.gif

@goss8877 मुंबई हून नासिक ला येताना , नासिक 20/22 km बाकी असतांना डावीकडे शेतात असलेले हॉटेल खूप छान आहे. अप्रतिम जेवण आहे तिथले. https://cdn1.desidime.com/assets/textile-editor/icon_biggrin.gif


Hotel cha nav kai ? tikde jyla kai milel ? ani piau aahes kai ? https://cdn0.desidime.com/smileys/EEvuH.gif


https://i.imgur.com/8u4uQLE.png


https://cdn0.desidime.com/smileys/D2OCU.gif ?

गाई वाचवा आणि बाई नाचवा https://cdn0.desidime.com/smileys/R2EZW.gif

Che smiling1
Deal Subedar
146
2225
21
@goss8877 wrote:

@asoka wrote:

@goss8877 wrote:

@asoka wrote:

@goldi wrote:

वा फार दिवसांनंतर इथे जमले लोक. शेकोटी पेटवली आहे काय ! https://cdn2.desidime.com/assets/textile-editor/icon_toungueout.gif

@goss8877 मुंबई हून नासिक ला येताना , नासिक 20/22 km बाकी असतांना डावीकडे शेतात असलेले हॉटेल खूप छान आहे. अप्रतिम जेवण आहे तिथले. https://cdn1.desidime.com/assets/textile-editor/icon_biggrin.gif


Hotel cha nav kai ? tikde jyla kai milel ? ani piau aahes kai ? https://cdn0.desidime.com/smileys/EEvuH.gif


https://i.imgur.com/8u4uQLE.png


https://cdn0.desidime.com/smileys/D2OCU.gif ?

गाई वाचवा आणि बाई नाचवा https://cdn0.desidime.com/smileys/R2EZW.gif


Tumhi reply karayla itka vel ghetla.
Khara sang kuthe hota ?
kamla bai kade ya vimla kade … ? https://cdn0.desidime.com/smileys/D2OCU.gifhttps://cdn0.desidime.com/smileys/D2OCU.gifhttps://cdn0.desidime.com/smileys/D2OCU.gifhttps://cdn0.desidime.com/smileys/D2OCU.gif

Aap
Dimer Of The Year 2014
2,347
27941
368
@asoka wrote:

@goss8877 wrote:

@asoka wrote:

@goss8877 wrote:

@asoka wrote:

@goldi wrote:

वा फार दिवसांनंतर इथे जमले लोक. शेकोटी पेटवली आहे काय ! https://cdn2.desidime.com/assets/textile-editor/icon_toungueout.gif

@goss8877 मुंबई हून नासिक ला येताना , नासिक 20/22 km बाकी असतांना डावीकडे शेतात असलेले हॉटेल खूप छान आहे. अप्रतिम जेवण आहे तिथले. https://cdn1.desidime.com/assets/textile-editor/icon_biggrin.gif


Hotel cha nav kai ? tikde jyla kai milel ? ani piau aahes kai ? https://cdn0.desidime.com/smileys/EEvuH.gif


https://i.imgur.com/8u4uQLE.png


https://cdn0.desidime.com/smileys/D2OCU.gif ?

गाई वाचवा आणि बाई नाचवा https://cdn0.desidime.com/smileys/R2EZW.gif


Tumhi reply karayla itka vel ghetla.
Khara sang kuthe hota ?
kamla bai kade ya vimla kade … ? https://cdn0.desidime.com/smileys/D2OCU.gifhttps://cdn0.desidime.com/smileys/D2OCU.gifhttps://cdn0.desidime.com/smileys/D2OCU.gifhttps://cdn0.desidime.com/smileys/D2OCU.gif

दोघित तिसरा आता सगळं विसरा https://cdn0.desidime.com/smileys/ftox5.gif

Che smiling1
Deal Subedar
146
2225
21
@goss8877 wrote:

@asoka wrote:

@goss8877 wrote:

@asoka wrote:

@goss8877 wrote:

@asoka wrote:

@goldi wrote:

वा फार दिवसांनंतर इथे जमले लोक. शेकोटी पेटवली आहे काय ! https://cdn2.desidime.com/assets/textile-editor/icon_toungueout.gif

@goss8877 मुंबई हून नासिक ला येताना , नासिक 20/22 km बाकी असतांना डावीकडे शेतात असलेले हॉटेल खूप छान आहे. अप्रतिम जेवण आहे तिथले. https://cdn1.desidime.com/assets/textile-editor/icon_biggrin.gif


Hotel cha nav kai ? tikde jyla kai milel ? ani piau aahes kai ? https://cdn0.desidime.com/smileys/EEvuH.gif


https://i.imgur.com/8u4uQLE.png


https://cdn0.desidime.com/smileys/D2OCU.gif ?

गाई वाचवा आणि बाई नाचवा https://cdn0.desidime.com/smileys/R2EZW.gif


Tumhi reply karayla itka vel ghetla.
Khara sang kuthe hota ?
kamla bai kade ya vimla kade … ? https://cdn0.desidime.com/smileys/D2OCU.gifhttps://cdn0.desidime.com/smileys/D2OCU.gifhttps://cdn0.desidime.com/smileys/D2OCU.gifhttps://cdn0.desidime.com/smileys/D2OCU.gif

दोघित तिसरा आता सगळं विसरा https://cdn0.desidime.com/smileys/ftox5.gif


मी तुमच्या स्मृती चालना देण्यासाठी दूध दररोज 3 कप शिफारस. https://cdn0.desidime.com/smileys/ZrtT5.gif

Images %284%29
Shopping Friend
316
12632
91
@goss8877 wrote:

@Aarya wrote:

@goss8877 wrote:

@Aarya wrote:

@goss8877 wrote:

@Aarya wrote:

@Mr.Attitude02 wrote:

@goss8877 wrote:

@Mr.Attitude02 wrote:

@goss8877 wrote:

@Mr.Attitude02 जेवलास कारे ? बाकी पोर कुठे गेलीत ?


Ho jewalo Dada.. Chicken warapla.. https://cdn2.desidime.com/assets/textile-editor/icon_wink.gif tumcha zala? Kuthe ahat , disat nahi


तंगड्या तोडल्या आता सकाळी जिमला https://cdn0.desidime.com/smileys/2ShXN.gif जा

लक्ष आहे माझे https://cdn0.desidime.com/smileys/detective.gif


OP and Bohra from pune too? Tula ajunahi lakshat ahe. Good. Are band zali gym office ne marun thewali ahe. ;-(

Baki tumchya rajyat kai chalu ahe?


काय चाललय इथे ?? https://cdn2.desidime.com/assets/textile-editor/icon_toungueout.gif
सगळे शाने गोळा झालेत वाटत https://cdn1.desidime.com/assets/textile-editor/icon_smile.gif


चंद्रबाबुला मराठी बोलू नका म्हणजे झाले https://cdn0.desidime.com/smileys/phew.gif

पुरणपोळी आठवते का ? https://cdn0.desidime.com/smileys/surfing.gif


मला आवडत नाही पूरण पोळी https://cdn1.desidime.com/assets/textile-editor/icon_smile.gif
कसे आहात गॉस भाऊ ?


आमटी तर खातोस ना ? का ते सुद्धा नको

थंडी दोन दिवस होती फक्त आता उकडायला लागलय jacket तसेच पडणार वाटत यंदा उगिच काढले बाहेर


हो ।। आमटी तर खुप आवडते ।
कुठे मुम्बई ला असता तुम्ही का पुणे ??
इथे पण सर्दी कमी आहे https://cdn2.desidime.com/assets/textile-editor/icon_toungueout.gif


https://cdn0.desidime.com/attachments/photos/298114/medium/2983965Grap.jpg?1480981747


Vah
Drakshyanchi Baagh 🍇
Goss Bro you are not moderator now.?

Images %284%29
Shopping Friend
316
12632
91
@mahidada wrote:

Mala aaj kalale thread already aahe…


Tumhala Aajun Khup Kahi Kalayach Aahe https://cdn2.desidime.com/assets/textile-editor/icon_toungueout.gif

65273095206cc1c76ba3d34ce6d6ae96
Deal Subedar
111
1512
10
@asoka wrote:

@goldi wrote:

वा फार दिवसांनंतर इथे जमले लोक. शेकोटी पेटवली आहे काय ! https://cdn2.desidime.com/assets/textile-editor/icon_toungueout.gif

@goss8877 मुंबई हून नासिक ला येताना , नासिक 20/22 km बाकी असतांना डावीकडे शेतात असलेले हॉटेल खूप छान आहे. अप्रतिम जेवण आहे तिथले. https://cdn1.desidime.com/assets/textile-editor/icon_biggrin.gif


Hotel cha nav kai ? tikde jyla kai milel ? ani piau aahes kai ? https://cdn0.desidime.com/smileys/EEvuH.gif


हॉटेल तुळजाइ नाव आहे वाटत. वेज आणि नोनवेज दोन्ही आहेत . पिणारे पण असतात . अंतराणी टेबल मांडलेले आहेत . आणि थंडीत मस्त वाटले तिथे. भाकरी घरा सारख्या आहेत. एकदा अवश्य भेट द्या.

@goss8877 wrote:

@goldi wrote:

वा फार दिवसांनंतर इथे जमले लोक. शेकोटी पेटवली आहे काय ! https://cdn2.desidime.com/assets/textile-editor/icon_toungueout.gif

@goss8877 मुंबई हून नासिक ला येताना , नासिक 20/22 km बाकी असतांना डावीकडे शेतात असलेले हॉटेल खूप छान आहे. अप्रतिम जेवण आहे तिथले. https://cdn1.desidime.com/assets/textile-editor/icon_biggrin.gif


Family साठी चांगले नसणार


ओपेन वर नाही. पण मधे टेबल आहेत तिथे कदाचित बसू शकतात. पण अगोदर दिवसा जावून बघा.

@goss8877 wrote:

@asoka wrote:

@goss8877 wrote:

@asoka wrote:

@goss8877 wrote:

@asoka wrote:

@goldi wrote:

वा फार दिवसांनंतर इथे जमले लोक. शेकोटी पेटवली आहे काय ! https://cdn2.desidime.com/assets/textile-editor/icon_toungueout.gif

@goss8877 मुंबई हून नासिक ला येताना , नासिक 20/22 km बाकी असतांना डावीकडे शेतात असलेले हॉटेल खूप छान आहे. अप्रतिम जेवण आहे तिथले. https://cdn1.desidime.com/assets/textile-editor/icon_biggrin.gif


Hotel cha nav kai ? tikde jyla kai milel ? ani piau aahes kai ? https://cdn0.desidime.com/smileys/EEvuH.gif


https://i.imgur.com/8u4uQLE.png


https://cdn0.desidime.com/smileys/D2OCU.gif ?

गाई वाचवा आणि बाई नाचवा https://cdn0.desidime.com/smileys/R2EZW.gif


Tumhi reply karayla itka vel ghetla.
Khara sang kuthe hota ?
kamla bai kade ya vimla kade … ? https://cdn0.desidime.com/smileys/D2OCU.gifhttps://cdn0.desidime.com/smileys/D2OCU.gifhttps://cdn0.desidime.com/smileys/D2OCU.gifhttps://cdn0.desidime.com/smileys/D2OCU.gif

दोघित तिसरा आता सगळं विसरा https://cdn0.desidime.com/smileys/ftox5.gif


अभिनंदन . जिलेबी की पेढा https://cdn1.desidime.com/assets/textile-editor/icon_biggrin.gif

2511411 magic hand
Shopping Friend
59
31325
272
@Aarya wrote:

@mahidada wrote:

Mala aaj kalale thread already aahe…


Asay kay

Mag kara madat saheb

Tumhala Aajun Khup Kahi Kalayach Aahe https://cdn2.desidime.com/assets/textile-editor/icon_toungueout.gif


2511411 magic hand
Shopping Friend
59
31325
272

Mi telugu ani rajsthani group madhe pan comments kelyat https://cdn2.desidime.com/assets/textile-editor/icon_toungueout.gif

Images %284%29
Shopping Friend
316
12632
91
@mahidada wrote:

Mi telugu ani rajsthani group madhe pan comments kelyat https://cdn2.desidime.com/assets/textile-editor/icon_toungueout.gif


Aata Fakt Bengali Group Madhe Comment Karayach Rahile Asel https://cdn2.desidime.com/assets/textile-editor/icon_toungueout.gif

2511411 magic hand
Shopping Friend
59
31325
272
@Aarya wrote:

@mahidada wrote:

Mi telugu ani rajsthani group madhe pan comments kelyat https://cdn2.desidime.com/assets/textile-editor/icon_toungueout.gif


Aata Fakt Bengali Group Madhe Comment Karayach Rahile Asel https://cdn2.desidime.com/assets/textile-editor/icon_toungueout.gif


Tula kahich kalale nahi bhava.. .. Bengal madhe rahile mhanun bengali yete ase nahi….

He bhagwan…

Aap
Dimer Of The Year 2014
2,347
27941
368

तिळगुळ घ्या गोड गोड बोला

The guy with a hood normal by yin yangjewel d69zxz1
Deal Hunter
194
19359
237
@goss8877 wrote:

तिळगुळ घ्या गोड गोड बोला


Dhanyawad.. Tumhala n tumchya pariwarala hi Makar Sankrantichya Hardik Shubheccha..

Aap
Dimer Of The Year 2014
2,347
27941
368
@Mr.Attitude02 wrote:

@goss8877 wrote:

तिळगुळ घ्या गोड गोड बोला


Dhanyawad Tumhala n tumchya pariwarala hi Makar Sankrantichya Hardik Shubheccha..


किती लपेटलास https://cdn0.desidime.com/smileys/cowboy.gif

The guy with a hood normal by yin yangjewel d69zxz1
Deal Hunter
194
19359
237
@goss8877 wrote:

@Mr.Attitude02 wrote:

@goss8877 wrote:

तिळगुळ घ्या गोड गोड बोला


Dhanyawad Tumhala n tumchya pariwarala hi Makar Sankrantichya Hardik Shubheccha..


किती लपेटलास https://cdn0.desidime.com/smileys/cowboy.gif


Aadatse majboor.. https://cdn2.desidime.com/assets/textile-editor/icon_wink.gif https://cdn2.desidime.com/assets/textile-editor/icon_toungueout.gif

2511411 magic hand
Shopping Friend
59
31325
272
@goss8877 wrote:

तिळगुळ घ्या गोड गोड बोला


https://cdn0.desidime.com/attachments/photos/330080/medium/30205963232.jpg?1480993373

Penguins
Deal Captain
280
7560
175

मकर संक्रांतीच्या तुम्हांला आणि तुमच्या परिवाराला हार्दिक शुभेच्छा !! 🍚

1b523433
Deal Captain
1,106
13543
359

/\

286 907
Deal Major
12
28544
183
@Zubies wrote:

/\


what is this bro https://cdn2.desidime.com/assets/textile-editor/icon_rolleyes.gif https://cdn2.desidime.com/assets/textile-editor/icon_toungueout.gif

1b523433
Deal Captain
1,106
13543
359
@FeelMyL0Ve wrote:

@Zubies wrote:

/\


what is this bro https://cdn2.desidime.com/assets/textile-editor/icon_rolleyes.gif https://cdn2.desidime.com/assets/textile-editor/icon_toungueout.gif


Text smiley https://cdn2.desidime.com/assets/textile-editor/icon_toungueout.gif but nt working https://cdn2.desidime.com/assets/textile-editor/icon_toungueout.gif

Img 20160611 wa0014
Entertainer
35
12936
156
https://cdn1.desidime.com/assets/textile-editor/icon_biggrin.gif https://cdn1.desidime.com/assets/textile-editor/icon_biggrin.gif https://cdn1.desidime.com/assets/textile-editor/icon_biggrin.gif https://cdn1.desidime.com/assets/textile-editor/icon_biggrin.gif
Missing