મહેફિલ ગુજરાતી મિત્રો ની સંગાથે....

મહેફિલ ગુજરાતી મિત્રો ની સંગાથે....

Score: 22 Votes: 22
Score: 22 Votes: 22
Score: 22 Votes: 22
Score: 22 Votes: 22
Score: 22 Votes: 22
Other store image
Images
Deal Captain
16
1,409
7918
350

Hi Guys,

If you are Gujju dimers. Then please post here…

Tamaru Swagat Che

1647 Comments  |  
104 Dimers
Hamster
Analyst
7
103
13242
326

jordar thread kholi ne tame to https://cdn1.desidime.com/assets/textile-editor/icon_biggrin.gif

by the way swity bhen, tame gujju chho?

Skate %28geisiel castro foto 01 03 2012%29 %2828%29
Deal Captain
2
158
14050
179

Jai shree krishna https://cdn1.desidime.com/assets/textile-editor/icon_smile.gif

Hamster
Analyst
7
103
13242
326
Dak! wrote:

Jai shree krishna https://cdn1.desidime.com/assets/textile-editor/icon_smile.gif


tame bhi gujju ave che dak ben? gujarat ma kaha raho cho? shu chale? tabiyat pani majama? https://cdn1.desidime.com/assets/textile-editor/icon_smile.gif

Hamster
Analyst
7
103
13242
326

swity ben, remove this " here for Gujarati Deals and Discounts discussions" title ma nathi jame

Images
Deal Captain
16
1,409
7918
350
chi321 wrote:

swity ben, remove this " here for Gujarati Deals and Discounts discussions" title ma nathi jame


To koik saru title suggest karo tame e change kari daiye ne..

Skate %28geisiel castro foto 01 03 2012%29 %2828%29
Deal Captain
2
158
14050
179

Whoa!! Mujhe nahi ave..Majama https://cdn1.desidime.com/assets/textile-editor/icon_biggrin.gif

Hamster
Analyst
7
103
13242
326
Dak! wrote:

Whoa!! Mujhe nahi ave..Majama https://cdn1.desidime.com/assets/textile-editor/icon_biggrin.gif


tane gujrati seekhvu che su aav hu tane sekhdavish https://cdn1.desidime.com/assets/textile-editor/icon_biggrin.gif

Skate %28geisiel castro foto 01 03 2012%29 %2828%29
Deal Captain
2
158
14050
179

are bapre tu ahiya amari majak udava aviyo che? https://cdn2.desidime.com/assets/textile-editor/icon_toungueout.gif
classes ? Hun kya jau?
Aabhaar https://cdn1.desidime.com/assets/textile-editor/icon_biggrin.gif

Hamster
Analyst
7
103
13242
326
Dak! wrote:

are bapre tu ahiya amari majak udava aviyo che? https://cdn2.desidime.com/assets/textile-editor/icon_toungueout.gif
classes ? Hun kya jau?
Aabhaar https://cdn1.desidime.com/assets/textile-editor/icon_biggrin.gif


nahi, me koy tari majak nathi udavi https://cdn1.desidime.com/assets/textile-editor/icon_biggrin.gif

@ swity, waah su vaat che. nice title. https://cdn1.desidime.com/assets/textile-editor/icon_smile.gif

Images
Deal Captain
16
1,409
7918
350

@ swity, waah su vaat che. nice title. https://cdn1.desidime.com/assets/textile-editor/icon_smile.gif


Thanks..

1
Deal Lieutenant
8
391
3424
286

હેલ્લો કેમ છો ગુજજુ મિત્રો ?:-}

Hamster
Analyst
7
103
13242
326
m0667 wrote:

હેલ્લો કેમ છો ગુજજુ મિત્રો ?:-}


majama. su thayo? gujju fonts? https://cdn1.desidime.com/assets/textile-editor/icon_biggrin.gif

tame kem cho https://cdn1.desidime.com/assets/textile-editor/icon_smile.gif

Hamster
Analyst
7
103
13242
326

saat vaagyo che, pachi maliye. aavjo https://cdn1.desidime.com/assets/textile-editor/icon_smile.gif

Ggg
Deal Subedar
12
147
1222
102

badha majama?

Images
Deal Captain
16
1,409
7918
350
ankur_2118 wrote:

badha majama?


ya boss

Images
Deal Captain
16
1,409
7918
350
m0667 wrote:

હેલ્લો કેમ છો ગુજજુ મિત્રો ?:-}


How gujarati font here?

Nice one yaar..

1
Deal Lieutenant
8
391
3424
286

અહીં કોઇ મિત્રો અમદાવાદ કે સુરત નાં છે ?

Ggg
Deal Subedar
12
147
1222
102

hu ahmedabad thi chu

Images
Deal Captain
16
1,409
7918
350

સુપ્રભાત…

કેમ છો મિત્રો?

Babys%2001
Deal Cadet
0
105
954
72

hello all gujju https://cdn1.desidime.com/assets/textile-editor/icon_smile.gif

Images
Deal Captain
16
1,409
7918
350
drjpatwa wrote:

hello all gujju https://cdn1.desidime.com/assets/textile-editor/icon_smile.gif


hello all..

Aamir khan 12
Deal Cadet
1
341
352
61

hu amdavad no dimers and conteshopping maru id…

kem cho mitro

Babys%2001
Deal Cadet
0
105
954
72

hu sanskari nagari vadodara no vatni 6u https://cdn1.desidime.com/assets/textile-editor/icon_smile.gif

Images
Deal Captain
16
1,409
7918
350
drjpatwa wrote:

hu sanskari nagari vadodara no vatni 6u https://cdn1.desidime.com/assets/textile-editor/icon_smile.gif


wow…

Babys%2001
Deal Cadet
0
105
954
72
swity4u wrote:

drjpatwa wrote:

hu sanskari nagari vadodara no vatni 6u https://cdn1.desidime.com/assets/textile-editor/icon_smile.gif


wow…


kem wow , tame pan vadodara na j 6o ke su ????

Vipers
Deal Hunter
57
32
11160
281

Bhai log i am not gujrati still ur language is easy to understand btw where is JAY bhai Codename eagle

Images
Deal Captain
16
1,409
7918
350
drjpatwa wrote:

swity4u wrote:

drjpatwa wrote:

hu sanskari nagari vadodara no vatni 6u https://cdn1.desidime.com/assets/textile-editor/icon_smile.gif


wow…


kem wow , tame pan vadodara na j 6o ke su ????


nahi atyare hu mumbai ma rahu chu.. pan Vadodara is nice city……

Missing
suspended
0
59
54
13
m0667 wrote:

અહીં કોઇ મિત્રો અમદાવાદ કે સુરત નાં છે ?


Chhe ne.. Gana badha ahmedabad & surat na chhe…

1
Deal Lieutenant
8
391
3424
286

ગુજ્જુ મિત્રો આ પોસ્ટ તમંને ખુબ જ ઉપયોગી થશે, તો ટ્રાઇ કરી જોવ https://cdn2.desidime.com/assets/textile-editor/icon_smile.gif

https://i.imgur.com/obTF1.jpg

Missing