મહેફિલ ગુજરાતી મિત્રો ની સંગાથે....

મહેફિલ ગુજરાતી મિત્રો ની સંગાથે....

Vote up smileyx5
Score: 21 Votes: 25

Vote down Reasons

  • Self Promotion : 1
  • Product not good/not worth the price : 1
Images
Deal Captain
19
1,607
8492
361

Hi Guys,

If you are Gujju dimers. Then please post here…

Tamaru Swagat Che

1690 Comments  |  
112 Dimers
Hamster
Analyst
7
1,003
13542
335

jordar thread kholi ne tame to https://cdn1.desidime.com/assets/textile-editor/icon_biggrin.gif

by the way swity bhen, tame gujju chho?

Skate %28geisiel castro foto 01 03 2012%29 %2828%29
Deal Captain
2
158
14050
181

Jai shree krishna https://cdn1.desidime.com/assets/textile-editor/icon_smile.gif

Hamster
Analyst
7
1,003
13542
335
Dak! wrote:

Jai shree krishna https://cdn1.desidime.com/assets/textile-editor/icon_smile.gif


tame bhi gujju ave che dak ben? gujarat ma kaha raho cho? shu chale? tabiyat pani majama? https://cdn1.desidime.com/assets/textile-editor/icon_smile.gif

Hamster
Analyst
7
1,003
13542
335

swity ben, remove this " here for Gujarati Deals and Discounts discussions" title ma nathi jame

Images
Deal Captain
19
1,607
8492
361
chi321 wrote:

swity ben, remove this " here for Gujarati Deals and Discounts discussions" title ma nathi jame


To koik saru title suggest karo tame e change kari daiye ne..

Skate %28geisiel castro foto 01 03 2012%29 %2828%29
Deal Captain
2
158
14050
181

Whoa!! Mujhe nahi ave..Majama https://cdn1.desidime.com/assets/textile-editor/icon_biggrin.gif

Hamster
Analyst
7
1,003
13542
335
Dak! wrote:

Whoa!! Mujhe nahi ave..Majama https://cdn1.desidime.com/assets/textile-editor/icon_biggrin.gif


tane gujrati seekhvu che su aav hu tane sekhdavish https://cdn1.desidime.com/assets/textile-editor/icon_biggrin.gif

Skate %28geisiel castro foto 01 03 2012%29 %2828%29
Deal Captain
2
158
14050
181

are bapre tu ahiya amari majak udava aviyo che? https://cdn2.desidime.com/assets/textile-editor/icon_toungueout.gif
classes ? Hun kya jau?
Aabhaar https://cdn1.desidime.com/assets/textile-editor/icon_biggrin.gif

Hamster
Analyst
7
1,003
13542
335
Dak! wrote:

are bapre tu ahiya amari majak udava aviyo che? https://cdn2.desidime.com/assets/textile-editor/icon_toungueout.gif
classes ? Hun kya jau?
Aabhaar https://cdn1.desidime.com/assets/textile-editor/icon_biggrin.gif


nahi, me koy tari majak nathi udavi https://cdn1.desidime.com/assets/textile-editor/icon_biggrin.gif

@ swity, waah su vaat che. nice title. https://cdn1.desidime.com/assets/textile-editor/icon_smile.gif

Images
Deal Captain
19
1,607
8492
361

@ swity, waah su vaat che. nice title. https://cdn1.desidime.com/assets/textile-editor/icon_smile.gif


Thanks..

Dsc00064   copy
Deal Lieutenant
8
391
3454
288

હેલ્લો કેમ છો ગુજજુ મિત્રો ?:-}

Hamster
Analyst
7
1,003
13542
335
m0667 wrote:

હેલ્લો કેમ છો ગુજજુ મિત્રો ?:-}


majama. su thayo? gujju fonts? https://cdn1.desidime.com/assets/textile-editor/icon_biggrin.gif

tame kem cho https://cdn1.desidime.com/assets/textile-editor/icon_smile.gif

Hamster
Analyst
7
1,003
13542
335

saat vaagyo che, pachi maliye. aavjo https://cdn1.desidime.com/assets/textile-editor/icon_smile.gif

Ggg
Deal Subedar
12
147
1222
102

badha majama?

Images
Deal Captain
19
1,607
8492
361
ankur_2118 wrote:

badha majama?


ya boss

Images
Deal Captain
19
1,607
8492
361
m0667 wrote:

હેલ્લો કેમ છો ગુજજુ મિત્રો ?:-}


How gujarati font here?

Nice one yaar..

Dsc00064   copy
Deal Lieutenant
8
391
3454
288

અહીં કોઇ મિત્રો અમદાવાદ કે સુરત નાં છે ?

Ggg
Deal Subedar
12
147
1222
102

hu ahmedabad thi chu

Images
Deal Captain
19
1,607
8492
361

સુપ્રભાત…

કેમ છો મિત્રો?

Babys%2001
Deal Cadet
0
105
990
72

hello all gujju https://cdn1.desidime.com/assets/textile-editor/icon_smile.gif

Images
Deal Captain
19
1,607
8492
361
drjpatwa wrote:

hello all gujju https://cdn1.desidime.com/assets/textile-editor/icon_smile.gif


hello all..

Aamir khan 12
Deal Cadet
1
341
352
61

hu amdavad no dimers and conteshopping maru id…

kem cho mitro

Babys%2001
Deal Cadet
0
105
990
72

hu sanskari nagari vadodara no vatni 6u https://cdn1.desidime.com/assets/textile-editor/icon_smile.gif

Images
Deal Captain
19
1,607
8492
361
drjpatwa wrote:

hu sanskari nagari vadodara no vatni 6u https://cdn1.desidime.com/assets/textile-editor/icon_smile.gif


wow…

Babys%2001
Deal Cadet
0
105
990
72
swity4u wrote:

drjpatwa wrote:

hu sanskari nagari vadodara no vatni 6u https://cdn1.desidime.com/assets/textile-editor/icon_smile.gif


wow…


kem wow , tame pan vadodara na j 6o ke su ????

Vipers
Deal Hunter
57
32
11160
281

Bhai log i am not gujrati still ur language is easy to understand btw where is JAY bhai Codename eagle

Images
Deal Captain
19
1,607
8492
361
drjpatwa wrote:

swity4u wrote:

drjpatwa wrote:

hu sanskari nagari vadodara no vatni 6u https://cdn1.desidime.com/assets/textile-editor/icon_smile.gif


wow…


kem wow , tame pan vadodara na j 6o ke su ????


nahi atyare hu mumbai ma rahu chu.. pan Vadodara is nice city……

Missing
suspended
0
59
54
13
m0667 wrote:

અહીં કોઇ મિત્રો અમદાવાદ કે સુરત નાં છે ?


Chhe ne.. Gana badha ahmedabad & surat na chhe…

Dsc00064   copy
Deal Lieutenant
8
391
3454
288

ગુજ્જુ મિત્રો આ પોસ્ટ તમંને ખુબ જ ઉપયોગી થશે, તો ટ્રાઇ કરી જોવ https://cdn2.desidime.com/assets/textile-editor/icon_smile.gif

https://i.imgur.com/obTF1.jpg

Missing